Гражданска отговорност – отговорност на всеки шофьор на автомобил

Гражданска отговорност – отговорност на всеки шофьор на автомобил

Гражданската отговорност представлява задължителна застраховка за мотоциклети . Гражданската отговорност гласи, че застрахователят, с който ще сключим застраховката трябва да заплати, в рамките на договорена застрахователна сума щети , дело на застрахованото лице на друг човек . Застрахователната сума на гражданската отговорност покрива както видими , така и невидими вреди или неизпълнение на задълженията на лицето, което е застраховано .

Покачване на предлагането на застраховките – гражданска отговорност

Застраховките от типа – гражданска отговорност съставляват много голяма част от търсенето в цялата страна. С течение на годините статистиките за избиране на застраховката гражданска отговорност продължават да нарастват , особено след въвеждането на наложителната застраховка гражданска отговорност за всички коли :

– 2012 година – 293,276,409 лева

– 2013 година – 318,792,586 лева

– 2014 година – 344,429,245 лева

– 2015 година – 368,230,120 лева

– 2016 година – 402,152,103 лева

За период от 5 години наблюдаваме покачване на търсенето на застраховки гражданска отговорност на автомобили .

Кой може да си направи гражданска отговорност?

Гражданската отговорност се подписва както от граждани , така и от името на компания . Освен това , тя дава възможността да бъде подписана самостоятелно или в комбинация с доброволна застраховка „Злополука на лицата в превозните средства“.

Избери сега  гражданска отговорност 1
Избери сега гражданска отговорност

Какви са условията за подписване на гражданска отговорност?

Полицата на гражданска отговорност се купува за срок от една календарна година от считано от датата на издаване . Общата стойност на гражданската отговорност може да бъде заплатена еднократно , или на вноски – 2 или 4 вноски.

Какво всъщност представлява застраховката „Злополука на лицата в превозните средства“ като част от гражданската отговорност?

„Злополука на лицата в превозните средства“ е доброволна застраховка, която Ви предлагаме като притурка към гражданската отговорност. Основната идея на застраховката „Злополука на лицата в превозните средства“ е да подсигури шофьора на колата защита срещу ПТП по време на пътуване , които могат да се отразят неблагоприятно върху вашето здраве . Защото гражданската отговорност поема опасности ексклузивно за 3-ти лица, т.е. всеки човек в колата , като изключим шофьора, застраховката „Злополука на лицата в превозните средства“ е персоналната Ви протекция докато пътувате . Въпросната застраховка , не като гражданската отговорност, действа по целия свят и се включва допълнително и по вашата воля .

Защо е задължителна гражданската отговорност?

– при избор на купуването на застрахователен комплект [гражданска отговорност и инцидент на пасажерите в колата ] си осигурявате спокойствие, че като изключим отговорността за виновни причинени вреди на трети лица , при инцидент ще бъдат компенсирани шофьора и останалите пътници в застрахованото моторно превозно средство ;

– удобство за оформяне в реално време, на нашата онлайн платформа за подаване и сключване на документи за гражданска отговорност;

– възможност за транспортиране на вашия документ за застраховката гражданска отговорност на даден от потребителя адрес;

– възможност за оглеждане на развалено моторно превозно средство , което има гражданска отговорност, на адрес записан от клиента.

Избери твоята гражданска отговорност 2
Избери твоята гражданска отговорност

Нарастване на застрахователните агенти, които могат да ви предложат гражданска отговорност

Предлагането на застраховки – гражданска отговорност дава основата за предоставянето ѝ от по-голям брой новосъздадени компании и агенти . При избирането на този тип застраховка, добре е да играете на сигурно и да се доверите на опита , бранда и отличното обслужване на застрахователя, който сте избрали . Поради тази причина ние ви предлагаме качество и професионалисти, така да се превърнем във вашият сигурен другар за застраховката гражданска отговорност на вашия автомобил .

Какви опасности включва гражданската отговорност?

– необходима застраховка „Гражданска отговорност“ на собствениците , при която Застрахователят е задължена да осигури отговорността на водача на застрахован автомобил за причинените от шофьора вреди на трети лица , във връзка с управлението на лека и тежкотоварна кола до вписаните в Кодекса за застраховане лимити .

Трети лица са хора , които във времето на сблъсъка, се намират в моторното превозно средство , застраховано с гражданска отговорност. Ако по време на сблъсъка пасажерите в леката кола са над бройките , написани в гражданската отговорност, то всички компенсации ще намалеят по равно и ще бъдат разделени на равни части между всички пътници. Общата стойност, определена като обезщетение на гражданската отговорност, не трябва да надвишава общата застрахователна сума на местата в превозното средство .

– застраховка „Злополука на лицата в превозните средства“, която гарантира включване на шофьорското място или за всички пътнически места в леката кола . Застраховката, за разлика от гражданската отговорност, в сила навсякъде и се сключва по искане на клиента .

Оферта за  гражданска отговорност 3
Оферта за гражданска отговорност

Заложете на надежден партньор за вашата застраховка гражданска отговорност

Подберете нашата застраховка гражданска отговорност, за да сте сигурни във всеки километър по пътя . Нашата компания е доверен приятел на титулярите на автомобили в в страната, като нашите застраховки гражданска отговорност осигурят надеждност на хилядите застраховани клиенти. Освен нашата гражданска отговорност, разгледайте още :

Перфектната  гражданска отговорност 4
Перфектната гражданска отговорност
Оферта за  гражданска отговорност 5
Оферта за гражданска отговорност
Избери твоята гражданска отговорност 6
Избери твоята гражданска отговорност
Най-добрите оферти за  гражданска отговорност 7
Най-добрите оферти за гражданска отговорност
Оферта за  гражданска отговорност 8
Оферта за гражданска отговорност
Изгодна  гражданска отговорност 9
Изгодна гражданска отговорност

Покачване на предлагането на застраховките – гражданска отговорност
Кой може да си направи гражданска отговорност?
Какви са условията за подписване на гражданска отговорност?
Какво всъщност представлява застраховката „Злополука на лицата в превозните средства“ като част от гражданската отговорност?
Защо е задължителна гражданската отговорност?
Нарастване на застрахователните агенти, които могат да ви предложат гражданска отговорност
Какви опасности включва гражданската отговорност?
Заложете на надежден партньор за вашата застраховка гражданска отговорност